Varför kan jag känna mig trött efter en massage?

Att känna sig trött eller somna efter en massage är en vanlig reaktion för många människor. Det finns flera faktorer som kan förklara varför du kan känna dig trött efter en massage. Här är några möjliga anledningar:

  1. Avslappningseffekt: Massage är avsedd att främja avslappning och minska stress. Under massagen slappnar kroppen av, muskelspänningar minskar och stresshormoner minskar. Denna djupa avslappning kan göra att du känner dig sömnig eller trött.
  2. Stimulering av det parasympatiska nervsystemet: Massage stimulerar det parasympatiska nervsystemet, som är ansvarigt för att lugna ner kroppen och främja vila och återhämtning. Denna stimulering kan leda till en känsla av lugn och trötthet.
  3. Frisättning av “må-bra”-hormoner: Under massagen frigörs hormoner som serotonin och oxytocin. Dessa hormoner kan ha en lugnande och sövande effekt på kroppen, vilket kan bidra till trötthet efter massagen.
  4. Minskad spänning och smärta: Om massagen har hjälpt till att lindra muskelspänningar eller smärta kan kroppen reagera genom att slappna av och vilja vila. När spänningar och smärta minskar, kan kroppen också signalera att det är dags att vila och återhämta sig.
  5. Frigörande av toxiner: Massage kan hjälpa till att frigöra slaggprodukter och toxiner från kroppen. När dessa toxiner frigörs kan kroppen reagera genom att känna sig trött eller i behov av vila för att hjälpa till med elimineringen av dem.

Det är viktigt att notera att känslan av trötthet efter en massage kan vara individuell och kan variera beroende på personens tillstånd, massagens intensitet och längd, samt andra faktorer som stressnivåer och sömnkvalitet. Om du upplever extrem trötthet eller om det påverkar din dagliga funktion, är det viktigt att kontakta din massör eller massageterapeut för ytterligare rådgivning.

Sammanfattningsvis kan känslan av trötthet efter en massage vara resultatet av avslappningseffekten, stimuleringen av det parasympatiska nervsystemet, frisättningen av “må-bra”-hormoner, minskad spänning och smärta, samt frigörande av toxiner. Ta hand om dig själv genom att vila och ge kroppen tid att återhämta sig efter massagen.