Uppdaterad: 29-06-2023

Inledning

Vi på MB Massageterapi värnar om din integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. Denna integritetspolicy förklarar vilka personuppgifter vi samlar in, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har som användare av vår hemsida och våra tjänster. Vi uppmanar dig att läsa igenom denna integritetspolicy noggrant och kontakta oss om du har några frågor eller behöver ytterligare information.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar angående denna integritetspolicy eller vår hantering av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss:

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi kan komma att samla in och behandla följande personuppgifter från dig:

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

Laglig grund för behandlingen av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter på följande lagliga grunder:

Delning av personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med följande parter:

Vi säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part och vidtar lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter. Dessa inkluderar:

Om du vill utöva dina rättigheter eller har några frågor eller klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss enligt informationen ovan.

Ändringar av integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy vid behov. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår hemsida och uppdaterad information kommer att anges. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar denna integritetspolicy för att hålla dig informerad om eventuella ändringar.

Slutord

Vi värdesätter ditt förtroende och engagemang för din integritet. Genom att tillhandahålla dina personuppgifter till oss samtycker du till vår behandling av dem enligt denna integritetspolicy. Om du har några frågor eller behöver ytterligare information, är du välkommen att kontakta oss.