...

"Det finns knappt något bättre än att få vara del av en individs välmående och förbättring."

Vem är jag?

Jag heter Marcela Berg och jag är utbildad undersköterska och certifierad Rosenterapeut, diplomerad Massageterapeut och certifierad Massör av Branschrådet Svensk Massage. Mina utbildningar har jag genomfört på Axelsons Gymnastiska Institut i Göteborg och Stockholm.

Efter att tidigare ha arbetat som anställd undersköterska på Länssjukhuset i Halmstad har jag också jobbat med massage på ett flertal företag och inom offentliga sektorn, däribland polisen och sjukhuset.

Varför massageterapeut?

Hela livet har jag varit fascinerad av hur våra kroppar fungerar och vilken självläkande kraft de har. Jag sökte länge sambandet mellan kropp och själ och verktygen som dels kunde skänka mig själv glädje och hälsa, men också till andra. Så fann jag massagen – eller massagen fann mig.

Det är min övertygelse att kropp och själ är en oskiljaktig enhet. Mår vi bra i kroppen påverkar det själen och vice versa. En balanserad människa har bättre förutsättningar att vara glad, lycklig, kreativ och kärleksfull.

Bästa med att vara massageterapeut?

Jag har arbetat med massageterapi i 13 år och älskar verkligen mitt yrke! Yrket som massageterapeut ger mig möjligheten att träffa och hjälpa många människor. Det finns knappt något bättre än att få vara del av en individs utveckling.

Min vision

Min vision är att hjälpa dig att må så bra som möjligt. Genom de olika terapierna, anpassade efter just dina behov, vill jag hjälpa dig att komma i balans i både kropp och själ.

 

*Jag är medlem i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund och jag innehar patient- och ansvarsförsäkring.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.