...
Vad är massage?

Massage innebär att terapeuten behandlar muskler, senor, ledband och bindväv med händerna. Massage kan beskrivas som en systematisk och rytmisk form av beröring.

Behandlingen leder till att spända och ömmande muskler slappnar av och stimuleras. När musklerna mjukas upp får man bättre rörlighet. Man mår bra av massage bland annat om man har muskelspänningar och muskelvärk.

Vad händer i kroppen vid massage?

Massage har både rehabiliterande och förebyggande effekt. Massage kan användas som behandlingsform i många olika sammanhang. De positiva fysiska och mentala effekterna är många, bl.a:

  • Gör spända muskler mjuka och elastiska
  • Ökar blodcirkulationen i musklerna
  • Har en avslappnande effekt på kroppen
  • Ger en ökad kroppskännedom
  • Motverkar ärrbildningar efter skador i muskelvävnad och andra mjukdelar
  • Har god effekt på träningsvärk och ansträngda muskler i idrottssammanhang
  • Motverkar stress
  • Har en lugnande effekt på nervsystemet
Kan alla få massage?

De flesta personer kan få massage. En kraftig helkroppsmassage är däremot olämplig om man till exempel har hjärtsjukdom, benskörhet, feber, blodpropp, cancer eller någon annan svårare sjukdom.

Däremot kan ALLA få en mjuk massage. Om man är gravid måste den som masserar alltid vara speciellt försiktig. En mjuk massage då man ligger i rygg- eller sidoläge brukar inte innebära några problem.

Vad är skillnaden mellan massör & massageterapeut?

Massör

En massör arbetar med massage och muskeltöjningar i friskvårdande syfte men kan även behandla lindrigare besvär som uppstått pga. muskelspänningar. Med friskvårdande syfte menas att förebygga och motverka spänningar som skulle kunna förorsaka skador och problem vid senare tillfälle. En massör jobbar enbart med kroppens mjukdelsvävnader (hud, bindväv och muskler).

 

Massageterapeut

En massageterapeut har mer kunskap än massören i sjukdomslära, skadelära, fysiologi, muskelfunktionsdiagnostik och behärskar förutom massage och muskeltöjningar, ytterligare en eller flera massageterapeutiska metoder. En massageterapeut kan, förutom det en massör kan, jobba direkt med behandling av specifika skador och besvär i rörelseapparaten. En massageterapeut jobbar, liksom en massör, enbart med kroppens mjukdelsvävnader (hud, bindväv och muskler).

Hur ofta behöver jag gå på behandling

Det är helt individuellt. Hur ofta du och din kropp behöver massage beror på en mängd olika faktorer såsom arbetsställningar och rörelsemönster i vardagen, din hållning, träning och om du ofta känner dig stressad m.m.

En del kommer t ex någon gång i månaden för att det är skönt och i förebyggande syfte och i många fall även för att få bort sin smärta eller hålla den under kontroll.

Medan andra har mer värk och problem och då, för att få så bra resultat som möjligt, kommer mer ofta. I det senare fallet, om du har mycket problem av t ex smärta/stelhet, så är det rekommenderade att komma en gång i veckan i några veckor för att verkligen få så bra och snabbt resultat som möjligt.

Vad ska jag tänka på inför första besöket?

Om du varit hos läkare så ta med eventuella intyg, exempelvis röntgenutlåtande. Tänk även på att du inte bör ta smärtstillande läkemedel samma dag som besöket hos mig.

Det höjer din smärttröskel vilket innebär att mina tester blir missvisande. Om du varit sjuk, haft infektion eller feber nyligen, bör du kontakta mig och diskutera om behandling är lämpligt att få just nu.

Vad händer efter massagen?

Direkt efteråt kan du känna dig lite yrvaken eller behagligt ‘mosig’ vilket inte är konstigt då spänningar har lösts upp, Oxytocin (ett “lugn och ro-hormon”) har frisatts, blodtrycket sänkts m.m., men du blir snart pigg och välmående.

Om det är en av dina första gånger på massage eller om det var länge sedan du gick sist och du får en någorlunda djupgående behandling kan du även få känslan av träningsvärk i musklerna i ett par dagar efteråt.

Detta är helt normalt och blir mindre för varje behandling du går på. Efter behandlingen får du ett glas vatten eftersom massage bl a ökar utsöndringen av vatten och avfallsprodukter genom njurarna.

Vilket ansvar har terapeuten?

Terapeuten har genom sitt medlemskap och som representant för den professionella kroppsterapikåren i Sverige förbundit sig att följa etiska och samhälleliga regler.

Har terapeuten tystnadsplikt?

Vid det första besöket får man berätta lite om sig själv, om tidigare besvär och vad det är som gör att man söker hjälp. Massören kanske ställer några frågor om till exempel tidigare skador och olyckor, arbete och fritidsaktiviteter för att få en bättre uppfattning om problemet.

Kanske kommer du på massage bara för njutningen och avslappningens skull, även det kan vara bra för massören att veta. Terapeuten har tystnadsplikt.

Hur mycket kläder måste man ta av sig under massagen?

Under behandlingen arbetar man direkt på muskler och hud och du får därför vara avklädd på de delar som ska masseras. Delar som inte masseras täcks över med handdukar för att man inte ska känna sig avklädd eller frysa.  Man behåller alltid underkläderna på.

Är det vanligt att man får ont i musklerna efter en massagebehandling?

Man kan ibland få träningsvärk efter en massage, speciellt om man har fått en mer djupgående behandling.

Vad beror det på att man ibland blir trött efter en massagebehandling?

Det beror bl.a. att “lugn och ro”-hormonet Oxytycin utsöndras i kroppen.

Varför ska man dricka mycket vatten efter en massagebehandling?

Vid massage påverkas bl.a. lymfsystemet. Genom att dricka vatten underlättar man för lymfsystemet att göra sig av med slaggprodukter efter en behandling.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.