...

Rosenmetoden

Vad är Rosenmetoden?

Rosenmetoden är en kroppsbehandling som kan göra dig avslappnad och medveten om din kropp och dess spänningar. Beröringen går djupt och är samtidigt lyhörd och respektfull.

Den gör det möjligt för dig att slappna av och komma i kontakt med dig själv på ett djupare plan. Känslor och händelser du behövt avskärma dig från kan komma upp till ytan, bli medvetna och släppas när spända muskler får slappna av.

Rosenmetoden handlar också om att tillåta sig att vara den man är och att respektera sina känslor.

Hur går Rosenmetoden till?

Rosenmetoden är en varsam och inkännande beröring som syftar till att lösa upp muskelspänningar i kroppen. Behandlingen bidrar till en djup avslappning och en ökad kroppsmedvetenhet.

Varje behandling är unik och det är därför omöjligt att säga på förhand hur det blir för dig. Det kan vara en väldigt djup process, beroende på hur öppen du är. Rosenmetoden är även min egen favorit av alla behandlingar jag har bevittnat och prövat.

Vad är effekterna av Rosenmetoden?

  • Förbättrad psykisk hälsa
  • Förbättrad fysisk hälsa
  • Ökad medvetenhet om sambandet mellan kropp, känslor och tankar
  • Stöd i personligt växande
  • Utökad kraft att genomföra livsförändringar
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.