...

Lymfmassage

Vad är lymfmassage?

Lymfmassage, även känt som Manuellt Lymfdränage (MLD), är en är en lugn och mjuk behandlingsmetod  som stimulerar lymfsystemet  vilket är en essentiell del av kroppens immunförsvar och dess egna självläkningsförmåga.

Behandlingen sätter igång lymfcirkulationen vilket medför att slaggprodukter, toxiner och överflödig vätska lättare kan föras ut ur kroppen. Svullnader i kroppen minskar och kroppen får ny energi.

Hur går lymfmassage till?

Massagen består av strykningar, djupandning och lätta tryck i lymfflödets riktning och ibland något djupare grepp för att lösa upp stopp och fibroser.

Den upprepade tryckändringen bidrar till att mer vätska och slaggämnen transporteras bort från och de upprepande rörelserna har en avstressande, muskelavslappnande och smärtlindrande effekt.

Det är en behandlingstyp som passar alla, men speciellt du som har besvär med svullnad, smärta, domningar eller trötthetssymptom.

Vad är effekterna av lymfmassage?

  • Ökar bortförandet av slagg och gifter
  • Lindrar svullnader, smärta och stress
  • Höjer immunförsvaret
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.