...

Koppingmassage

Vad är Koppingmassage?

Koppingmassage är en uråldrig asiatisk behandlingsmetod. Genom att öka blodcirkulationen ökas immunförsvaret och kroppen börjar läka. Denna metod används fortfarande inom sjukvården i asien.

Det är även ett mycket effektivt sätt att öppna kroppens meridianer och låta ny energi flöda genom dess system.

boka-koppingmassage-cuppingmassage-axlar

Hur går Koppingmassage till?

Med hjälp av vakuum löser kopporna upp stelhet, samt ökar blodcirkulationen vilket befrämjar läkning och kroppens egen smärtlindring. Koppingen kan även bidra till att lösa upp förtätad bindväv och minska problem med celluliter.

Vid en ren koppingmassage förs kopporna sakta över behandlingsområdet. Sedan får kopporna får sitta kvar en liten stund för att lösa upp besvärliga muskelknutor medan jag masserar ett annat område.

boka-koppingmassage-cuppingmassage-rygg

Vad är effekterna av Koppingmassage?

Koppingmassage gör så att blod, näring, syre och vävnadsvätskor kan cirkulera ut till vävnader med dålig cirkulation. Samtidigt kommer utrensning av slaggprodukter och lymfcirkulation igång och vätskeansamlingar minskar.

När det blir balans i cirkulationen i bindväven leder det till en friskare kropp och ett förbättrat immunförsvar.

 

  • Ökar blodcirkulationen, gör musklerna mindre spända
  • Stimulerar till bättre lymfflöde
  • Ökar utrensningen av slaggprodukter

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.