...

Hot stone massage

Vad är Hot Stone massage?

Massagen är en holistisk behandling där jag använder mig av varma stenar. Stenarnas värmande effekt förstärker och fördjupar massagens förmåga att reducera spänningar, minska stress och på så sätt återställa balansen.

Hot stone massage anses av många vara den mest avslappnande form av massage.

Hur går Hot Stone massage till?

Genom att varma lava stenar förs över kroppen med mjuka rörelser som minskar eller tar bort spänningar och besvär. Du har även varma stenar på kroppen, i händerna och mindre stenar mellan tårna.

Stenarna lägg spå dina chakran som står i förbindelse med nervsystemet och kroppens olika organ.

Vad är effekten av Hot Stone massage?

Behandlingen har en lugnande och stress-reducerande effekt, samtidigt som den ger ny kraft och energi. De varma lavastenarna ökar blodcirkulationen och sätter igång lymfsystemet så att kroppen kan göra sig av med slaggprodukter.

Stenarnas värmande effekt gör att du efter ett litet tag infinner dig i total avslappning och all stress känns väldigt långt borta.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.