...

Fibromassage

Vad är fibromassage?

Fibromassage är en speciellt anpassad och mycket mjuk massagemetod som utvecklats i syfte att hjälpa personer med långvarig smärta. Fibromassage kan hjälpa såväl den som lider av fibromyalgi som den som drabbats av utbrändhet eller långvarig smärta, men har också visat sig väldigt givande för stressreducering, avslappning, utmattningsdepression och välbefinnande.

Hur går fibromassage till?

Behandlingen är en helkroppsmassage som utförs med lätta strykningar och speciella grepp. Målet med fibromassagen är att uppnå ökad cirkulation och maximal avspänning och därmed minska den negativa stressen.

Under massagen används utvalda vegetabiliska oljor eller gel, skön avslappningsmusik och värmekuddar. Behandlingen bygger på samarbete mellan patient och terapeut, massagen anpassas därför efter dig och din situation.

Vad är effekterna av fibromassage?

Effekten av fibromassage är minskad smärta och mer energi.  Upplevelse av välbefinnande, ökadblodcirkulation, djup avslappning,smärtlindring, stressreducerande , kroppsmedvetenhet och beröring är några av fibromassagens effekter. Behandlingen syftar också till att ge färre nätter med sömnstörningar. Effekten blir mindre stelhet och trötthet.

Antal behandlingar som behövs varierar också från person till person men rekommendationen är 10 behandlingar.  Varje behandling tar ca 75-90 minuter. Forskning visar att patienten upplever en märkbar förbättring efter 4-5 behandlingar.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.