...

BEMER Terapi

Vad är BEMER terapi?

BEMER® fysikalisk vaskulär terapi, är för närvarande en av de mest effektiva terapiformer som finns för att förebygga sjukdom och läkning av dessa. BEMER® stimulerar fysikaliskt en lokalt nedsatt eller störd mikrocirkulation, vilket ger stöd för att upprätthålla hälsa och främja rehabilitering.

Den nuvarande generationen BEMER Classic och BEMER Professional baseras på forskningens senaste resultat. BEMER använder i sina program en världsunik signalstruktur, utvecklade för behandling under dagen i vaket tillstånd och för behandling under sömnen. BEMER®-terapi är en behandlingsinsats för hela kroppen och dess naturliga reglerande mekanismer.

BEMER® används oberoende av symtom som en kompletterande behandling vid olika processer för tillfrisknande. Dessutom bidrar BEMER® som friskvård, till en ökad prestationsförmåga på fritiden, i arbetet och i idrott. Därför använder jag BEMER®-terapi i min terapeutiska verksamhet.

Hur fungerar BEMER terapi?

BEMER behandlar inte symptomen för kroniska besvär var för sig, utan istället behandlas den bakomliggande cellmässiga energibristen. Om cellerna är friska, då är också kroppen frisk.

Bremer bygger en stark hälsa och motverkar sjukdomar genom att stärka de självläkande processerna i din kropp samt motverkar brist på motion och rörelse. Signalen sätter fart på mikrocirkulationen ut i de minsta blodkärlen, och tack vare detta kan vi syresätta och ge näring till minsta cell i vår kropp, samt avlägsnande av avfallsprodukter och toxiner.

Genom BEMER-terapi ökar blodcirkulationen ända ner på mikronivå, vilket även cellaktiviteten i kroppen gör. Det här är avgörande för kroppens förmåga att läka, bibehålla hälsan och öka prestationsförmågan.

Vad är effekten av BEMER terapi?

Effekten blir att vi känner oss piggare, energitillverkningen på cellnivå ökar, upptaget av näring förbättras och kroppen kan sätta igång med sina egna läkningsprocesser som resulterar i mindre värk, cirkulationsproblem samt balansering av de organ/system som är i obalans.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.